Kategoria: Komunikacja z Akcjonariuszami

Ogłoszenie o ZWZA

0 commentsKomunikacja z Akcjonariuszami

Przedsiębiorstwo „MUSI” S.A. w Zielonej Górze KRS 0000178440 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 21 listopada 2003r. Na podstawie art.399 §1 k.s.h. /tekst jednolity Dz.U.2013.1030/ oraz §18 Statutu Spółki, Zarząd Przedsiębiorstwa „MUSI” S.A. w Zielonej Górze ul. Fabryczna 23a zwołuje na dzień 27.06.2023 r. na godz. 9.00 ….  Continue Reading

Piąte wezwanie akcjonariuszy

0 commentsKomunikacja z Akcjonariuszami

Zarząd Przedsiębiorstwa „MUSI” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie ….  Continue Reading

Czwarte wezwanie akcjonariuszy

0 commentsKomunikacja z Akcjonariuszami

Zarząd Przedsiębiorstwa „MUSI” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie ….  Continue Reading

Trzecie wezwanie akcjonariuszy

0 commentsKomunikacja z Akcjonariuszami

Zarząd Przedsiębiorstwa „MUSI” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie ….  Continue Reading

Drugie wezwanie akcjonariuszy

0 commentsKomunikacja z Akcjonariuszami

Zarząd Przedsiębiorstwa „MUSI” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie ….  Continue Reading

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy

0 commentsKomunikacja z Akcjonariuszami

Zarząd Przedsiębiorstwa „MUSI” Spólka Akcyjna (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie ….  Continue Reading

Ogłoszenie WZA

0 commentsKomunikacja z Akcjonariuszami

Przedsiębiorstwo „MUSI” S.A. w Zielonej Górze KRS 0000178440 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 21 listopada 2003r. Na podstawie art.399 §1 k.s.h. /tekst jednolity Dz.U.2013.1030/ oraz §18 Statutu Spółki, Zarząd Przedsiębiorstwa „MUSI” S.A. w Zielonej Górze ul. Fabryczna 23a zwołuje na dzień 24.06.2020 r. na godz. 9.00 ….  Continue Reading