Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Na podstawie art.399 §1 k.s.h. /tekst jednolity Dz.U.2013.1030/ oraz §18 Statutu Spółki, Zarząd Przedsiębiorstwa „MUSI” S.A. w Zielonej Górze ul. Fabryczna 23a zwołuje na dzień 20.09.2022 r. na godz. 9.00 w Kancelarii Notarialnej Edyta Sompolińska w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 7 Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.