• Oferujemy Państwu usługi ochrony mienia, ochrony obiektów przez ciągłą i aktywną obecność naszych strażników na terenie chronionego obiektu.

• Organizacje i prowadzenie usługi kompleksowo poprzez zapewnienie właściwej ciągłości służb. W przypadku konieczności wymiany pracownika z jakiejkolwiek przyczyny, nastąpi ona natychmiast.

• Aktywną obecność strażników (kontrola dostępu, kontrola ruchu osobowego i towarowego, obchody po wyznaczonych trasach, prewencję i kontrolę placów i parkingów),

• Zapewniamy wykonanie oceny bezpieczeństwa obiektu, oraz wsparcie rozwiązaniami technicznymi podnoszącymi skuteczność wykonywanej ochrony obiektu – Active Guard, nowoczesne środki łączności, kamerę na portierni z udostępnieniem podglądu dla Klienta,

• Przestrzeganie obowiązujących procedur,

• Wsparcie grupy interwencyjnej zaprzyjaźnionej firmy,

• Bezpłatne przygotowanie i wdrożenie procedury badania na zawartość alkoholu,

• Gospodarkę kluczami

• W przypadku wystąpienia konieczności posiadania przez pracowników ochrony specjalistycznego przeszkolenia p.poż. oferujemy takie przeszkolenie przez uprawnionego strażaka.