Autor: Joanna Irzykowska

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy

0 commentsKomunikacja z Akcjonariuszami

Zarząd Przedsiębiorstwa „MUSI” Spólka Akcyjna (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie ….  Continue Reading